En løsning for alle

Der er her til aften lørdag den 28. april landet et godt resultat på det statslige område, og dermed er der aftaler på plads for samtlige offentlige ansatte i både kommuner, regioner og stat.

- Vi kan være stolte af det, vi har opnået sammen, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Et historisk sammenhold har betydet, at der nu er forhandlet overenskomster på plads for alle medarbejdere i kommuner, regioner og stat.

- Vi har været igennem meget i løbet af de forhandlinger, der har kørt siden december måned. På intet tidspunkt har jeg haft forventning om så flot et resultat, som det vi står med i dag, og vi skylder sammenholdet og fællesskabet en stor tak. Jeg er meget tilfreds - og må igen understrege, at vi ikke var kommet i mål, hvis det ikke havde været for det stærke sammenhold mellem Akademikere, FTF og LOere på det statslige område, fortsætter Lars Qvistgaard.

Aftalen på det statslige område indeholder en overenskomstmæssig sikring af spisepausen for samtlige statsansatte fra alle områder, en fjernelse af privatlønsværnet og en sikring af reallønnen med en økonomisk ramme på 8,1 pct.

Med den statslige aftale er der sat flueben ved alle fagbevægelsens hovedkrav ved OK18.

- De resultater, vi har landet, rækker ud over OK18. Vi har opnået flotte resultater på alle områder, men samtidig har overenskomstforhandlingerne revitaliseret fagbevægelsen som en magtfaktor i samfundet. Det sammenhold, vi har opnået, og den respekt, vi har vundet, er uvurderlig.

På akademikerområdet vil overenskomsten styrke forskningen, understøtter de mange nye institutionstyper på selvejeområdet, skabe tydeligere karriereveje på det administrative område og give et markant løft til vores unge og nyuddannede medlemmer.

De aftalte overenskomster kommer i løbet af de kommende uger til urafstemning hos medarbejderne i hhv. kommuner, regioner og stat, som skal stemme ja til aftalerne, før de udsendte konfliktvarsler er endeligt afblæst.

Aftalen mellem Akademikerne og staten indeholder:

  • Overenskomstmæssig sikring af medarbejdernes ret til betalt spisepause
  • En økonomisk ramme på 8,1 procent. Dermed er lønnen på linje med den private lønudvikling
  • En sikring af, at de offentlige lønninger ikke sakker efter de private gennem afskaffelse af privatlønsværnet
 
 
 

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter