En smertefuld løsning for grisen

Den Danske Dyrlægeforening er kritisk over for, at landmænd får lov til selv at bedøve smågrise

- I forhold til dyrevelfærd er der bedre skridt at tage.

Sådan siger formanden for Den Danske Dyrlægeforening, Carsten Jensen som reaktion på, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen nu vil tillade, at svineproducenterne selv kan bedøve smågrise i forbindelse med kastration.

I dag er det tilladt at kastrere smågrise uden bedøvelse, men det er smertefuldt for grisen, og derfor vælger nogle svineproducenter at få grisen smertestillet ved, at en dyrlæge på forhånd sprøjter en bedøvende væske ind lokalt.
Metoden er vanskelig, fordi man skal være meget præcis med proceduren for ikke at påføre smågrisen alvorlig smerte. Nu vil fødevareministeren imidlertid give landmændene adgang til selv at gøre dette, efter de har gennemført et ganske kort kursus.

- Risikoen for, at grisen udsættes for meget alvorlig smerte er stor, hvis ikke proceduren udføres af en veterinærfagligt kompetent person, forklarer Carsten Jensen.

De fleste dyrlæger anser heller ikke metoden for optimal, fordi der let kan følge komplikationer med kastration.

Overordnet anbefaler Den Danske Dyrlægeforening, at kastration helt undgås, eller at problemet med ornelugt løses ved, at dyrene vaccineres med en dertil udviklet vaccine, der forhindrer ornelugt.

Årsagen til, at smågrise kastreres, er, at en lille procentdel vil udvikle ornelugt i kødet, hvilket i praksis gør det uspiseligt. Andre metoder til at undgå kastration er ved på slagteriet at frasortere de ganske få procent svin, der har ornelugt, eller at man via avlen får de lugtende grise væk.

Carsten Jensen opfordrer ministeren til at genoverveje beslutningen og iværksætte en tilbundsgående analyse af andre muligheder end kastration af pattegrisene.

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter