Ensartet lønudvikling - alt andet er bare ikke fair!

Fremgangen i dansk økonomi skal også afspejler sig i de offentlige lønninger. Den skal matche den private lønudvikling og i det mindste følge med prisudviklingen. Er det fair? Ja.

Når du er offentligt ansat er lønnen reguleret af de aftaler, som er indgået mellem den offentlige arbejdsgiver og fagforeningen, der repræsenterer dig som lønmodtager. For offentligt ansatte dyrlæger vil det sige Ansatte Dyrlægers Organisation, som forhandler den offentlige overenskomst (OK 18) sammen med de øvrige AC-organisationer via Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).

For både arbejdsgiver og dig som lønmodtager er det en fordel, at lønnen er lagt i faste rammer. Det giver først og fremmest tryghed. Igennem årene har overenskomsterne afspejlet udviklingen i samfundet og som minimum afspejlet reallønnen.

I OK 18 forventer vi, at vi igen kan blive enige med arbejdsgiver om en fair lønudvikling. Den skal matche, den løn vi ser på det private arbejdsmarked. Ikke fordi vi bare automatisk skal have, hvad de får, men for at sikre, at begge arbejdsmarkeder vedbliver med at være attraktive og velfungerende til gavn for hele samfundet.

Men som situationen ser ud nu i de nuværende overenskomstforhandlinger, er der uenighed med arbejdsgiverne om, at en ensartet lønudvikling er en fælles interesse. Innovationsminister Sophie Løhde har meddelt, at offentligt ansatte ikke skal have samme lønstigninger, som de privatansatte. Mundtligt er det formuleret sådan, at for hver krone, der anvendes til offentlige lønninger, er der mindre til velfærd. Er offentligt ansatte blevet mindre værd? Nej.

Sophie Løhde har også udtrykt, at "løngabet" skal lukkes. Med dette mener ministeren, at de offentligt ansatte får højere lønstigninger end privatansatte. Det er en påstand uden hold.

En sammenligning af lønudviklingen i de to sektorer  viser en parallel lønudvikling fra 1996 og frem til 2008. I årerne fra 2008-2010 voksede de statslige lønninger hurtigere end de private lønninger, men fra 2011 og frem har den statslige lønudvikling igen være lavere end den private.

Er det fair, at offentligt ansatte skal have samme lønudvikling som privatansatte? Ja! Dyrlæger i det offentlige går på arbejde med en forventning om, at indsatsen giver mening og lønnen retfærdig. Punktum.

 

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter