God ide med erhvervskandidatuddannelse

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind vil give studerende mulighed for at tage en kandidatuddannelse på deltid, mens de arbejder i en virksomhed. Det kaldes en erhvervskandidatuddannelse, og ministeren vil sætte en forsøgsordning i gang.

Landets universiteter, Akademikerne og erhvervsorganisationerne Dansk Erhverv og Dansk Industri er varme tilhængere af erhvervskandidatordningen, som de mener, giver mulighed for at skabe bedre sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsmarked. Den vil først og fremmest være en gevinst for de studerende, men også koble erhvervslivet og universiteterne tættere på hinanden.

- Erhvervskandidaten er et godt alternativ for studerende, der ønsker en uddannelse, hvor fagene kan få liv i en praktisk virkelighed sideløbende med studiet. Der eksisterer en del forskningssamarbejder mellem virksomheder og universiteter, mens uddannelsessamarbejdet er langt mere sparsomt. Med erhvervskandidaten får universiteterne nu mulighed for at knytte tættere bånd til virksomhederne til gavn for de studerende, uddannelserne og virksomhederne. Vi ved fra talrige undersøgelser, at studerende med relevant erhvervserfaring har markant lavere ledighedsrisiko end studerende uden erhvervserfaring, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Læs mere hos Akademikerne

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter