Et rigtigt skridt, men ikke ambitiøst nok

Regeringen har præsenteret en erhvervs- og iværksætteraftale, som er indgået med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

Der er mange gode initiativer, men Akademikerne havde gerne set en mere ambitiøs aftale med flere iværksætterinitiativer, der ikke kun vedrører opsparing, aktier og adgang til kapital. Og finansieringen er desværre hentet fra beskæftigelses- og erhvervsfremmeindsatsen.

- Det er positivt, at der nu ligger en aftale om bl.a. at styrke iværksætterkulturen, sikre bredbånd i hele landet og styrke virksomhedernes forskningsindsats via højere skattefradrag. Men finansieringen er uheldigt valgt.

- Selv om det er positivt, at man undervejs i forhandlingerne opgav at finansiere erhvervs- og iværksætterpakken ved at spare på de unge lediges dagpenge, så er det tilsvarende negativt, at man nu vælger en stor besparelse på indsatsen i forhold til de ledige generelt. Det bør være muligt at hente finansieringen et andet sted, udtaler Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

I aftalen indgår 8 forslag om styrkelse af aktier og opsparing. Der er ingen tvivl om, at adgang til risikovillig kapital er afgørende for, at iværksættervirksomheder kommer godt fra start. Medarbejderaktier er en god måde at tiltrække talent og demokratisere ejerskabet i de nye virksomheder, men det er bekymrende, at pengene skal hentes fra de midler, der i dag er øremærket til kommunernes beskæftigelsesindsats.

Læs hele kommentaren fra Akademikerne

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter