Faldende bevillinger fører til afskedigelser

Landbrugsstyrelsen står over for at skulle afskedige 60-70 medarbejdere på tværs af styrelsen. Det svarer til cirka hver 20. medarbejder.

Årsagen er, at bevillingen til Landbrugsstyrelsen næste år falder med knap 70 millioner kroner, og at Landbrugsstyrelsen frem mod 2022 kan se frem til et fald i bevillingen på cirka 18 procent.

Landbrugsstyrelsen meddeleler, at det på kort sigt får betydning for styrelsens opgavevaretagelse. På længere sigt har styrelsen iværksat en strategi for, hvordan den i fremtiden kan løfte arbejdet med færre hænder.

Læs mere hos Landbrugsstyrelsen 

Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO) mener, at det er en rigtig beklagelig situation. Det er få år siden, at der er foretaget udflytning af medarbejdere, der nu risikerer at miste deres jobs.

- Udflytningerne synes at være foretaget uden en tilbundsgående økonomisk analyse. Omkostningerne ved udflytningerne kunne mere formålstjenesteligt have været brugt på varetagelse af opgaveløsningen og derudover have sparret ansatte for unødige flytning med økonomiske og personlige konsekvenser til følge, siger formand for ADO, Anne Marie Lassen-Nielsen.

Hun understreger, at det er dybt beklageligt, den konsekvens dette får for medarbejderne. 

Det er endnu uvist, om der er dyrlæger, der blive ramt af afskedigelserne, men alle potentielle medlemmer er blevet kontaktet af Den Danske Dyrlægeforening.

Medlemmer, der bliver berørt af afskedigelserne, kan få bistand fra DDD. Både i forhold til hvad en fyring betyder ansættelsesretligt, ligesom det er muligt at få individuel rådgivning og vejledning om kompetenceudvikling, jobsøgning, relevante netværksgrupper og meget andet.

Se mere om dine rettigheder i forbindelse med afskedigelse

    

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter