Ferie med løn det første år

Alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie - også nyuddannede i det første år på arbejdsmarkedet.

Det er udgangspunktet i en bred aftale om en ny dansk ferielov. Aftalen tager direkte afsæt i forslaget til en ny ferielov, som arbejdsmarkedets parter i Ferielovsudvalget i august overleverede til regeringen (se mere her).

Alle lønmodtagere vil med aftalen have ret til det samme antal feriedage, som de har i dag. Men fremover skal lønmodtagerne optjene og afvikle deres ferie på samme tid - i modsætning til i dag, hvor ferien optjenes i kalenderåret januar-december, men først kan afholdes fra 1. maj året efter.

Det vil bl.a. betyde, at nye på arbejdsmarkedet kan holde betalt ferie det første år af deres ansættelse. I dag kan de risikere at skulle vente i op til 16 måneder, før de kan holde betalt ferie.

Den nye ferielov træder først i kraft fra 1. september 2020, så der er tid til at indrette kollektive overenskomster efter de nye regler. Inden loven træder i kraft, bliver der indført en "overgangsordning", som skal sikre, at overgangen mellem den nuværende og nye ferieordning sker så smidigt som muligt.

Læs mere om aftalen

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter