Nyt opholdskrav for at kunne modtage dagpenge

​Fra 1. januar 2019 er der indført et opholdskrav for at kunne modtage dagpenge.

Opholdskravet indfases over 3 år. Når opholdskravet er fuldt indfaset i 2021, skal man have været i landet i syv ud af de seneste 12 år for at være berettiget til dagpenge.

Med opholdskravet kan danske statsborgere arbejde i udlandet i op til 5 år, uden at de mister retten til dagpenge pga. opholdskravet. En række ophold i udlandet bliver samtidigt undtaget for opholdskravet. Det gælder fx, hvis man er udstationeret for en dansk virksomhed eller er udsendt for en dansk myndighed.

Formand for Ansatte Dyrlægers Organisation, Ida Tingman Møller ærgrer sig over, at der nu indføres et opholdskrav for at modtage dagpenge i Danmark.

- Det kommer desværre til at berøre mange danskere og sikkert også dyrlæger, der arbejder i udlandet.

- Samtidig er jeg glad for, at ADO sammen med andre organisationer har arbejdet sammen og lagt stort pres på regeringen. Det er lykkedes at få rykket kravet fra det oprindelige krav om, at man skulle have været i landet i syv ud af otte år til nu syv ud af 12 år. Samtidig er det glædeligt, at studerende og forskere ved udenlandske universiteter og forskningsinstitutioner som udgangspunkt også er undtaget fra kravet.

Læs mere om loven hos Beskæftigelsesministeriet

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter