Forbruget af antibiotika til dyr er faldet - for fjerde år i træk

Den årlige rapport fra DANMAP-overvågningen i 2017 viser, at der er brugt cirka 3 % (3,4 tons) mindre antibiotika til danske dyr end året før målt i kilo antibiotika. Forbruget er således faldet for fjerde år i træk. I alt er forbruget faldet cirka 14 % fra 2013 til 2017, hvilket svarer til et fald på godt 16 tons.

Mindre antibiotikaforbrug til svin
Det er særligt på svineområdet, der er sket et fald. Danske svin har i 2017 fået 4 % mindre antibiotika målt i doser, der er justeret for antallet af svin produceret per år, end i året før. Det samlede fald dækker over en nedgang på 5-6 % i forbruget blandt søer og slagtesvin og en stigning på cirka 1 % hos fravænningsgrise.

”Det er vigtigt at fortsætte med en ansvarlig anvendelse af antibiotika, så det kun anvendes efter en god faglig indsats. Der skal være fokus på diagnostik, sundhedsrådgivning, smittebeskyttelse og anvendelse af vacciner til forebyggelse af infektioner”, siger Carsten Jensen, formand for Den Danske Dyrlægeforening.

I Danmark udgør svineproduktionen cirka 85 % af kødproduktionen, og cirka 74 % af det samlede veterinære antibiotikaforbrug går til svin.

Stigning i antibiotikaforbruget til mink
I modsætning til forbruget af antibiotika til svin er forbruget til mink steget igennem en årrække. I 2017 er det steget med yderligere cirka 800 kilo svarende til en 15-%-stigning i forhold til året før. Forbruget i 2017 er det højest registrerede til mink siden 2004. Cirka 6 % af det samlede antibiotikaforbrug til dyr er i 2017 brugt til mink. Stigningen har ført til, at branchen i samarbejde med Den Danske Dyrlægeforening snart præsenterer en plan for reduktion af forbruget til mink.

Forbruget af de fleste kritisk vigtige antibiotika falder fortsat
Forbruget af kritisk vigtige antibiotika – såsom cefalosporiner og fluorokinoloner – er i 2017 fortsat meget lavt i husdyrproduktion.

Det er Statens Serum Institut, DTU Veterinærinstituttet og DTU Fødevareinstituttet, der står bag den årlige DANMAP-overvågning.
 
Læs mere om DANMAP-undersøgelsen 2017
 
 

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter