Fremtidssikring af veterinæruddannelsen

De tre tidligere institutter på det veterinær- og husdyrvidenskabelige område på KU SUND er blevet nedlagt og erstattet med to nye - henholdsvis Institut for Klinisk Veterinærmedicin og Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab.

Organisationsændringen sker for at skabe en tydelig og effektiv organisation, der samtidig rækker ud til de vigtigste grupper af aftagere, skriver KU SUND i en pressemeddelelse.

- Som Danmarks fremmeste forsknings- og uddannelsesmiljø inden for det veterinær- og husdyrvidenskabelige område er det afgørende, at vi styrker sammenhængen mellem forskning og uddannelse. Vi intensiverer samarbejdet med både landbruget, virksomheder og myndigheder om de udfordringer, der ligger forude. Jeg er sikker på, at vi har fundet en god model til at styrke institutterne med en klar aftagerprofil og sikre brede forskningsbaserede og anvendelsesorienterede uddannelser, siger Ulla Wewer, dekan på Det Sundhedsvidenskabelige fakultet.

Den Danske Dyrlægeforening ser frem til et fortsat godt samarbejde om udvikling inden for det veterinære område.

- En god dyrlægeuddannelse og forskning af højeste karat hører sammen i et tæt samspil, siger Carsten Jensen, formand for Den Danske Dyrlægeforening.

Læs mere om den nye organisering det veterinær- og husdyrvidenskabelige område på KU SUND

Læs også artikel fra Dansk Veterinærtidsskrift nr. 16/2016: Ét veterinært område i to institutter

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter