Høringssvar: Genovervej afskaffelsen af uddannelseskravet for medhjælpere i minkbesætninger

​I medfør af Veterinærforlig 3 lægger Fødevarestyrelsen nu op til at ændre reglerne om uddannelseskrav for personer, der er beskæftiget i minkfarme. - Det er frustrerende, at uddannelse af medhjælpere i husdyrbesætninger ikke prioriteres højere, mener Den Danske Dyrlægeforening.

Det er ærgerligt, at man for at ensrette uddannelseskrav mellem dyrearter vælger laveste fællesnævner. Det er de ansatte, der passer dyrene i det daglige, og det indebærer et stort ansvar for beslutninger med betydning for dyrenes velfærd – fx i forhold til behandling og aflivning af syge dyr. Det er derfor relevant at stille minimumskrav til de ansattes viden og kompetencer.

Stor udskiftning af medhjælpere uden erfaring
De praktiserende dyrlæger i minkbesætningers oplever, at der er betydelig udskiftning af medhjælpere. Hver gang medfører det et videntab med potentielle konsekvenser for håndteringen af dyrene.

I forbindelse med rådgivningsbesøg må dyrlægerne hyppigt begynde forfra med instruktion af nye medhjælpere, ofte personer uden erfaring, der kommer fra en anden landmandstradition end den danske både i forhold til medicinsk behandling og dyrevelfærd.

Det er de minkpraktiserende dyrlægers opfattelse, at uddannelseskravet har bidraget positivt til pasningen af minkene.

Ulogisk at forringe mulighederne for kendskab til medicinanvendelse
Afskaffelse af uddannelseskravet betyder, at medhjælperne får ringere kendskab til medicinanvendelse, håndtering og vurdering af syge og tilskadekomne dyr – dermed også i forhold til beslutninger om behandling eller aflivning. Det er ikke logisk i betragtning af det stigende antibiotikaforbrug til mink, hvilket den nye DANMAP-rapport viser.

DDD finder det tvivlsomt, at afskaffelse af uddannelseskravet for medhjælpere vil understøtte nedbringelsen af antibiotikaforbruget hos mink, snarere tværtimod.

Genovervej afskaffelsen af uddannelseskravet for medhjælpere i minkbesætninger, lyder opfordringen fra DDD.

Læs høringssvar fra DDD

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter