Gode takter i bevillingsudspil, men også bekymring

Regeringen har netop offentliggjort sit udspil til et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser. Udspillet bliver fra flere sider, herunder fra DDDs hovedorganisation, Akademikerne, vurderet forsigtigt positivt, men der er også bekymringspunkter.

På den positive side hæfter Akademikerne sig blandt andet ved, at udspillet indeholder en mindre tilskudsandel på resultatkrav end det nuværende bevillingssystem. Akademikerne håber, at det kan skabe større metodefrihed i forhold til institutionernes bestræbelser på at få de gennemsnitlige studietider bragt ned og dermed overflødiggøre fremdriftsreformen.

Det er også positivt, at det nye grundtilskud vil kunne trække i retning af mere stabilitet i uddannelsesbevillingerne.

Det trækker derimod i den negative retning, at udspillet de facto indfører dobbeltstyring i forhold til uddannelsernes beskæftigelse, idet dele af universiteternes uddannelsesøkonomi vil afhænge af dimittendernes overgang til beskæftigelse samtidig med, at universiteterne fortsat er underlagt dimensionering.

- Det er kun få uger siden regeringen sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti aftalte en styringsreformen for universiteterne, hvor den politiske hensigt var at få ryddet op i dobbeltstyring og detailregulering af sektoren. Jeg ser bevillingsreformen som første lakmustest på, om man vitterligt ønsker at sætte politiske handling bag den fine hensigt. Det er åbenbart, at indførelse af resultattilskud på beskæftigelse vil give et styringsmæssigt overlap til dimensioneringsmodellen for universitetsuddannelserne, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Læs mere hos Akademikerne

​I dag fordeles de fleste af bevillingerne til videregående uddannelse i takt med, at de studerende består eksamener eller gennemfører uddannelsesaktiviteter. I det nye udspil foreslår regeringen, at en markant større del skal fordeles som et grundtilskud og desuden oprettes et nyt kvalitets- og resultattilskud.

Forslaget til nyt bevillingssystem har tre grundelementer:

  • Grundtilskud (cirka 20 procent)
  • Aktivitetstilskud (cirka 70 procent)
  • Kvalitets- og resultattilskud (cirka 10 procent)

Læs regeringens udspil:

Klare rammer, bedre balance - regeringens udspil til nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser

 

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter