Godt nyt for grisene

Der er otte mio. kroner ekstra på vej til svineproducenter, der har søgt om tilskud fra Farestaldsordningen til at etablere løsdrift i deres farestalde. Det bebuder miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, der har besluttet at udvide ordningen. De ekstra midler betyder, at samtlige ansøgninger, der opfylder kravene til ordningen, kan få støtte.

Det er en positiv nyhed, som Den Danske Dyrlægeforening glæder sig over.

- Det er godt nyt for grisene, at der kommer en ekstra saltvandsindsprøjtning til at etablere nye moderne farestalde. Det er helt afgørende, at forholdene er indrettet efter, at søerne kan gå frit i farestierne, hvor de farer og har deres afkom i den første tid. Staldene skal være indrettet hensigtsmæssigt, sådan at hverken søer eller smågrise lider overlast, siger formand for Den Danske Dyrlægeforening, Carsten Jensen

Løftet kommer samtidig med, at regeringen er på trapperne med det nye statslige dyrevelfærdsmærke, hvor løsdrift i farestalde indgår som et af kriterierne.

- Med de nye stalde kan flere landmænd opfylde kravene til glæde for såvel dyr som forbrugere, understreger Carsten Jensen.

Læs mere om det nye dyrevelfærdsmærke Bedre Dyrevelfærd

 

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter