Godt udspil til nyt dagpengesystem

En arbejdsgruppe under Beskæftigelsesministeriet præsenterede 25. april anbefalinger til nye og enklere regler for selvstændige, honorarmodtagere og freelanceres ret til dagpenge.

Hovedelementet i den anbefalede dagpengemodel er, at det ikke længere er personen, der defineres som selvstændig eller lønmodtager, men personens aktiviteter. Dermed bliver det i højere grad muligt at anerkende, at en person kan have flere typer af beskæftigelse, og at det ikke stiller personen dårligere. Fx vil en person, som både har en selvstændig virksomhed og lønmodtagerarbejde, kunne anvende begge typer beskæftigelse til optjening af dagpengeret. Det er ikke muligt i dag. 

Dyrlægeforeningen ser med stor tilfredshed på udspillet til den nye dagpengemodel.

- Det mit håb, at arbejdsgruppens anbefalinger udmøntes i en ændring af dagpengeretten. Den nye model bygger på erhvervsmæssig aktivitet og ikke »kasser« som i det nuværende lidt bedagede system, siger formand for Ansatte Dyrlægers Organisation, Anne Marie Lassen-Nielsen.

- Ændringen vil kunne sikre en gruppe af ADO-medlemmer og DA-medlemmer, der i øjeblikket ikke er omfattet af retten til dagpenge. Muligheden for at være sikret som selvstændig, hvad enten det er et frivilligt valg eller den eneste mulighed for beskæftigelse, ser jeg som en væsentlig forbedring af systemet.
 
Se arbejdsgruppens rapport og på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter