Gult kort-ordningen må ikke blive en politisk skruetvinge

En hurtig politisk beslutning førte i marts måned til, at vægtningen af colistin blev øget fra en faktor 1 til en faktor 10. Det betyder, at forbruget af colistin nu tæller markant tungere i landmændenes medicinregnskab i svinebesætningerne.

Den Danske Dyrlægeforening mener ikke, at der er faglige beviser for, at colistin skulle være et problematisk antibiotikum i den danske svineproduktion. Forbruget af colistin er meget lavt – og ifølge tal fra DANMAP 2015 ses meget lidt resistens overfor colistin.

Dette synspunkt bakkes op af bl.a. DTU Veterinærinstituttet og Statens Seruminstitut, som mener, at udarbejdelse af en national risikovurdering havde været relevant forud for faktorændringen, skriver Altinget.dk i dag.

Vi kan dog glæde os over, at de mange høringssvar, der kritiserer den meget umiddelbare politiske beslutning om colistin, har ført til, at Fødevarestyrelsen nu vil udarbejde en risikovurdering. Vi håber, at resultatet herfra og fra lignende undersøgelser i fremtiden vil indgå i de politiske overvejelser. På den måde kan vi undgå, at gult kort-ordningen bliver en politisk skruetvinge, som justeres og misbruges efter forgodtbefindende.

Den Danske Dyrlægeforening var idemager til det differentierede gule kort, som i dag bruges til at regulere antibiotikaforbruget i de danske svinebesætninger. Vi bakker op om muligheden for, at nogle mere risikobaserede antibiotika skal vægte mere i antibiotikaregnskabet end andre, men syge dyr skal behandles, uden at dyrevelfærden kompromitteres.

Læs DDD høringssvar til de ændrede grænseværdier for antibiotikaforbrug

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter