Hjælp dine kollegaer - tag ikke konfliktramt arbejde

Med virkning fra kl. 00.00 den 4. april 2018 er der varslet strejke overfor stat, regioner og kommuner.

Dyrlæger er især varslet i strejke i VeterinærNord, VeterinærSyd, Landbrugsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen, men også på en række andre offentlige arbejdspladser. 

Enhver dyrlæge skal afholde sig fra at tage konfliktramt arbejde. Det betyder, at du alene skal udføre dit normale arbejde.

Det gælder selvfølgelig på alle konfliktramte arbejdspladser. Men er et arbejde fra en strejkeramt arbejdsplads flyttet over til din arbejdsplads – offentlig eller privat – skal du heller ikke udføre dette strejkeramte arbejde.

For dig, der som chef og undtaget fra konflikten, gælder noget særligt. Dyrlægeforeningen kan alene kræve, at du ikke udfører strejkearbejde udenfor dit eget ledelsesområde.

Læs mere om vilkårene ved en overenskomstkonflikt


Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter