Hver 7. landmand følger ikke dyrlægens medicinanvisninger

Mere end hver syvende landmand overholder ikke medicinreglerne, viser resultater fra Fødevarestyrelsens kontrolkampagne i slagtesvinebesætninger 2017. Typisk mangler besætningen optegnelser over, hvilke dyr der har fået hvilken medicin, eller optegnelserne er mangelfulde, og i flere tilfælde har landmanden ikke fulgt anvisningerne i dyrlægens behandlingsplan.

- Denne praksis er desværre ikke ukendt for os, siger Ken Steen Pedersen, formand for faggruppen af svinedyrlæger i Den Danske Dyrlægeforening.

- Vi har netop lavet en rundspørge til seks store danske svinepraksis, der bekræfter Fødevarestyrelsens resultater.

Langt de fleste dyrlæger i rundspørgen oplever ofte, at besætningens medarbejdere ikke bruger det af dyrlægen anviste antibiotikum, den anviste dosering eller skifter antibiotikum uden at konsultere dyrlægen først, når dyrenes flokmedicineres.

I forbindelse med Veterinærforlig 3 bliver antallet af årlige dyrlægebesøg i slagtesvinebesætninger, der anvender flokmedicinering, halveret til seks årlige besøg. I dag er antallet 12 besøg pr. år.

- De store problemer med at registrere medicin korrekt samt at følge dyrlægens anvisninger viser, at der er stort behov for dyrlægerne ude i besætningerne, siger Ken Steen Pedersen.

- Disse fejl vil med færre dyrlægebesøg få lov at fortsætte i længere tid, før de rettes op af dyrlægen. Derfor forventer vi også flere behandlinger med mangelfuld virkning og høj risiko for, at tegn på antibiotikaresistens ikke bliver opdaget i tide.

Læs mere

 

 

 

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter