Ida Tingman Møller ny formand for ADO

På generalforsamlingen 29. september i Ansatte Dyrlægers Organisation var der kampvalg til formandsposten, idet der var to kandidater til at overtage posten efter Anne Marie Lassen-Nielsen, der efter vedtægterne ikke kunne genvælges.

De to kandidater var Susanne Dittmann Rasmussen, nuværende bestyrelsesmedlem (valggruppe Offentligt ansatte) - ansat i Fødevarestyrelsen, Veterinær Nord, og Ida Tingman Møller - ansat i Fødevarestyrelsen Glostrup, Dyrevelfærd.

Valget skulle ifølge vedtægterne afgøres ved urafstemning. I mellemtiden har Susanne Dittmann Rasmussen valgt at trække sit kandidatur til formandsposten af personlige årsager.

- Jeg havde glædet mig til at trække i arbejdstøjet som formand for ADO. At sætte mig ved forhandlingsbordet og få forhandlet en god og tilfredsstillende aftale i land til de ansatte i klinisk praksis. At søge at få sat initiativer i gang, som ville inddrage medlemmerne til en tættere kommunikation med bestyrelsen. Imidlertid er der indtruffet nogle familiære omstændigheder, der gør, at jeg er nødsaget til at trække mit kandidatur til formandsposten tilbage, siger Susanne Dittmann Rasmussen.

Ny formand for ADO er derfor Ida Tingman Møller.

- Jeg glæder mig til at komme i gang. Som formand for ADO vil jeg arbejde for et synligt og stærkt ADO, der kæmper for ansattes arbejdsvilkår og hele standens anseelse i samfundet. ADO skal samarbejde bredt og være en synlig og konstruktiv aktør for både arbejdsgivere, studerende, undervisere og ikke mindst for medlemmerne, siger Ida Tingman Møller. 

- Vi skal sætte nogle klare mål for ADO de kommende år - vi skal søge det brede samarbejde. Hvad kan vi udrette sammen med faggrupperne? Hvor kan vi finde fælles fodslag med arbejdsgiverne? Alt sammen skal vi kortlægge for at sikre, at ansatte dyrlæger står stærk i fællesskabet, understreger Ida Tingman Møller, der glæder sig til at arbejde samme med både gamle og nye bestyrelsesmedlemmer.

- Det er min ambition, at medlemmerne ikke skal være tvivl om, hvad ADO arbejder for og hvorfor. Hvilke mål, der ligger for fremtiden, og hvad ADO har tænkt sig at gøre for at nå dem. Mit succeskriterie er naturligvis tilfredse medlemmer – og jeg tror på, at en tæt dialog mellem bestyrelsen og medlemmerne er med til at fremme dette.

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter