Julefrokost på din arbejdsplads

Julen banker på døren, og det samme gør julefrokoster og andre festlige sammenkomster på din arbejdsplads. Det er muntert, uformelt og samtalerne flyder frit og ”familiært”. MEN husk altid, at du er på arbejde, og dagen efter møder du atter kolleger og chefer.

Så undgå at lade ordet flyde for frit, hverken om arbejdspladsen eller de andre medarbejdere. Du kan nemlig både blive opsagt og endda bortvist, hvis chefen finder dine ord eller handlinger for grænseoverskridende – selv til en julefrokost.

Det oplevede en mellemleder, som ved en julefrokost udviste seksuelt grænseoverskridende adfærd over for en medarbejder. Den kvindelige medarbejder klagede efterfølgende, således at virksomhedens øverste ledelse blev orienteret. Virksomheden undersøgte kvindens klage og kunne konstatere, at der var dokumenteret hold i kvindens fremstilling. Sagens alvor blev yderligere forstærket af, at det drejede sig om en leders adfærd over for en medarbejder.

Herefter blev mellemlederen bortvist.

Der sker løbende tiltag for at forhindre seksuel chikane på arbejdspladsen også fra lovgivers side.

Beskæftigelsesministeriet har netop fremsat et lovforslag om en forhøjelse af godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane. Her præciseres det, at arbejdsgivers pligt til at yde lige arbejdsvilkår for mænd og kvinder også omfatter forbud mod seksuel chikane – og det uanset hvor fri og afslappet en tone, der i øvrigt er på arbejdspladsen. Hensigten med lovændringen er at forhøje godtgørelsesniveauet med en tredjedel i forhold til det nuværende.

Hvis du selv har haft eller får en tilsvarende oplevelse på dit arbejde, så kontakt sekretariatet.​

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter