Stort ja til OK18-resultat

- Det blev et klart ja! Dette viser, at sammenhold og solidaritet blandt de faglige organisationer betaler sig. Det er et faktum, vi også skal huske mellem overenskomstforhandlingerne, siger Anne Marie Lassen-Nielsen, formand for Ansatte Dyrlægers Organisation og medlem af Akademikernes forhandlingsudvalg for den offentlige sektor.

I alt har 334 af de offentligt ansatte dyrlæger stemt ja til den nye overenskomst, 3 stemte nej og 2 blankt. Det betyder, at 99,1 pct. stemte ja til overenskomsten. Med 613 stemmeberettigede medlemmer er den samlede stemmeprocent 55,3 pct.

- Det er meget positivet, at så mange medlemmer har stemt for de forhandlede oplæg. Det er et tydeligt tegn på, at medlemmerne står sammen og vil den forhandlede løsning. Opbakningen til den danske model er tydelig. Derudover er det glædeligt, at vi ikke fik en konflikt, der ville have lammet det danske samfund, siger Anne Marie Lassen-Nielsen. 

Rekord stemmeprocent
58 pct. af medlemmerne i Akademikernes medlemsorganisationer har sat deres stemme ved de akademiske organisationers OK-afstemning. Dette er næsten en fordobling af stemmeprocenten i forhold til overenskomstforhandlingerne i 2015, hvor stemmeprocenten lå på 30 pct.  
 
- Medlemmernes opmærksomhed på denne overenskomstforhandling har været overvældende. Jeg er utrolig glad for, at stemmeprocenten er vokset så markant. Det er historisk flot, og et resultat jeg gerne vil sige stort tak til medlemmerne for, Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.
 
Læs mere hos Akademikerne

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter