Kyllinger: Mærkningskriterierne giver det helt rigtige fokus

Det statslige dyrevelfærdsmærke introduceres i denne uge på kyllingekød. Kyllingekødet kan få enten et, to eller tre hjerter.

Den Danske Dyrlægeforening bakker op om mærkningsordningen, der blandt andet betyder, at flere kyllinger fremover vil komme fra langsommere voksende racer. Langsommere vækst giver dyrene bedre knogler, de bliver mere aktive og får færre sygdomme.

Formand for Den Danske Dyrlægeforening, Carsten Jensen, udtaler:

- Det er glædeligt, at dyrevelfærdsmærket nu udvides til også at omfatte kyllingekød. Hvis forbrugerne tager mærket til sig, og køber produkterne i køledisken, vil det flytte dyrevelfærden markant for en stor del af de danske kyllinger. Det er ægte dyrevelfærd, hvor specielt de langsommere voksende racer giver stærkere dyr.

- Den længere vækstperiode giver selvfølgelig en højere pris, da landmanden ikke kan producere så mange dyr. DDD anbefaler at købe kyllinger mærket med dyrevelfærds-mærket for at højne velfærden i de danske stalde, siger Carsten Jensen.

Sidste år lancerede Miljø- og Fødevareministeriet det statsligt dyrevelfærdsmærke for grisekød. Ifølge ministeriet er det indtil videre på hver fjerde pakke dansk grisekød, at der er et dyrevelfærdsmærke.

Ca. 10 procent af de danske slagtekyllingebesætninger har allerede meldt sig til den nye mærkningsordning.
 

Kriterier for dyrevelfærdsmærket på kyllingekød

Et hjerte: Langsommere voksende racer, mere plads, øget kontrol med skader på trædepuder og mindre transporttid.

To hjerter: Endnu mere plads og miljøberigelse i form af fx grovfoder, beskæftigelsesmateriale eller adgang til frisk luft.

Tre hjerter: Meget mere plads, attraktivt udeareal med fx træer eller buske og bedre mulighed for aktivitet og beskæftigelse.

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter