Lønregulering i staten pr. 1. april 2017

I CFU-forliget OK15 er der aftalt en lønstigning på 1,00 pct. pr. 1. april 2017.

Samtidig sker udmøntning fra reguleringsordningen. Reguleringsordningen udmønter denne gang med 0,23 pct., som tillægges den statslige løn.

Reguleringsordningen har været benyttet siden 1999. Dens formål er at sikre de statsansatte en parallel lønudvikling i forhold til privatansatte.

Hvis lønudviklingen i den private sektor er højere end på statens område, øges de centrale lønstigninger i staten. Er lønudviklingen derimod lavere i den private sektor end i staten, mindskes den centrale lønstigning i staten.

Reguleringsordningen udligner således forskellen mellem den private og den statslige lønudvikling.

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter