Lokalløn kan ikke løfte det reelle lønniveau

Fremover skal en langt større del af statens ansatte forhandle deres egen løn, mener minister for offentlige innovation, Sophie Løhde. Meldingen kommer, netop som overenskomstforhandlingerne for hele det offentlige område begynder.

Ministeren har en ambition om, at mindst halvdelen af statens medarbejdere skal forhandle deres løn selv, og at mindst 25 procent af den samlede lønpulje skal fastsættes lokalt - i 2025.

Dét forslag får dog ikke nogen varm velkomst hos de statsansattes chefforhandler, Flemming Vinther, formand for Centralorganisationernes Fællesudvalg. Til Politiken siger han, at problemet med den lokale løndannelse er, at den indtil videre ikke har indfriet sit formål.

- Der er ikke nogen sammenhæng mellem dem, der har de stærkeste kompetencer og deres løn. Det har heller ikke understøttet rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Formand for Ansatte Dyrlægers Organisation, Anne Marie Lassen-Nielsen, er helt enig.

- Lønmidler afsat til lokale løndannelse har svært ved at finde vej til de ansatte. Derudover er det meget små beløb, der har været udmeldt. Disse beløb har arbejdsgiveren så fordelt mellem engangsvederlag og få reelle lønstigninger. Det betyder, at lokale lønmidler ikke har løftet det reelle lønniveau af betydning. Og det har heller ikke været hensigten med den type løndannelse.

 

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter