MRSA-kursus: Der er ingen sammenhæng mellem mål og midler

Information har klikket sig til et MRSA-hygiejnebevis på 15 minutter – og selv om svarene på alle 12 spørgsmål var forkerte, modtog journalisten et kursusbevis.

- Det er virkelig uambitiøst. Der er ingen sammenhæng mellem det faglige udbytte fra kurset i forhold til det formål, hvormed kurset er oprettet, siger formand for Den Danske Dyrlægeforening, Carsten Jensen.

Hygiejnekurset har siden januar i år været obligatorisk for alle, der arbejder med levende svin. Ved at gennemføre kurset, der foregår online, modtager kursisten et bevis, der fremover skal kunne fremvises ved Fødevarestyrelsens kontroller i stalde, på slagterier og i besætninger.

Dyrlægeforeningen har tidligere påpeget, at efter et kursusforløb på 1,5 time vil kursusdeltageren have svært ved opfylde målsætningerne for hygiejnekurset. Kurset skal både give kendskab til forbyggende hygiejnetiltag, resistensudvikling hos bakterier, immunforsvar hos mennesker, viden til at kunne identificere en smitterisiko og meget mere.

- Det er ret omfattende ambitioner for et kursus af den varighed. Og hvis man virkelig mener, at kursisterne skal have kendskab til alle de mål, der er sat op, er det mindste, man kan gøre, at teste, om kursisten har forstået, hvad det drejer sig om, siger Carsten Jensen. 

- Vi erkender, at der kan være ressourcemæssige udfordringer i landbruget, som gør et længerevarende kursus mindre attraktivt. Ikke desto mindre finder vi det nuværende kursus uambitiøst i forhold til formålet - at forbygge spredning af MRSA fra stalden.

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter