Orientering fra Akademikernes A-kasses bestyrelse

Bestyrelsen for Akademikernes A-kasse besluttede 27. september at afskedigede sin adm. direktør Michael Valentin. Efterfølgende er der blevet iværksat en intern advokatundersøgelse samt en tilsynsundersøgelse af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Læs om forløbet hele sagen i en orientering fra Akademikernes A-kasses bestyrelse
https://aka.dk/nyheder/2018/orientering-fra-akademikernes-a-kasses-bestyrelse/

Formand i AKA, Allan Luplau, har besluttet at indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 4. januar 2019, hvor AKA’s nuværende formandskab trækker sig. På repræsentantskabsmødet skal der vælges ny formand, og bestyrelsen har valgt at søge mandatet fornyet.

Ansatte Dyrlægers Organisation, der har en plads i Akademikernes A-kasses bestyrelse, ser med stor alvor på situationen, men er tilfreds med, at sagen har ført til selvransagelse i organisationen på alle niveauer.

- Det er vigtigt at understrege, at bestyrelsen under hele forløbet har haft hovedfokus på a-kassens kerneopgave - at hjælpe ledige medlemmer i job, siger ADO’s medlem af AKA's bestyrelse, Anne Marie Lassen-Nielsen, og understreger, at Akademikernes A-kasse er den a-kasse, der hurtigst får ledige akademikere tilbage i beskæftigelse.

Der er allerede sat gang i en proces for at ansætte en ny direktør, der skal sikre ro om den fremtidige drift.

Opdateret 19/12 

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter