Mere fokus på viden og vækst

Finansloven for 2018 skal have mere fokus på viden og vækst. Det mener Akademikerne - som DDD er en del.

Akademikerne peger bl.a. på behovet for at investere mere i at få højtuddannede ud i virksomhederne – særligt i SMV'erne og ikke kun i landdistrikterne, men i hele landet.

Det skal også sikres, at der er tilstrækkeligt med ressourcer til at sikre kvaliteten i sagsbehandlingen, når statslige institutioner flyttes. Endelig bør der sættes flere ressourcer af til forskning og uddannelse – Akademikerne efterlyser en genopretning til investeringsniveauet i 2015.

Akademikernes forslag til finansloven for 2018

  1. Akademikerkampagnen fortsættes i perioden 2019-2021
  2. Flere midler til landdistriktsvækstpilotordningen – og vækstpiloter i virksomheder over hele landet
  3. Flere ressourcer til flytning af statslige arbejdspladser
  4. Etablering af et etisk digitaliseringsråd
  5. Fuld genopretning af forskningsbevillingerne og en ny målsætning om 1,5 pct. af BNP til offentlig forskning
  6. Genopretning af uddannelsesbevillingerne
  7. Pulje til belønning af universiteter, der øger deres andel af adjunkter
  8. Genetablering af central pulje med midler til Proof-of-Concept.

Læs mere om Akademikernes finanslovsforslag

 

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter