Misvisende sammenligning af lønudvikling

Ifølge Finansministeriet og Dansk Arbejdsgiverforening har lønudviklingen i det offentlige oversteget lønudviklingen på det private område i perioden 2008 til den seneste overenskomstperiode udløber i marts 2018. Misinformation, mener Akademikernes formand, Lars Qvistgaard.

- Man kan ikke unuanceret sammenligne den offentlige og private lønudvikling siden 2008. Den offentlige lønudvikling er skruet sammen, så den følger den private lønudvikling, men med en forsinkelse. På den baggrund kan en væsentlig del af den offentlige lønudvikling efter 2008 tilskrives den kraftige private lønudvikling, der var under højkonjunkturen i årene op til 2008. Man kan fx se, at den statslige lønudvikling i grove træk har flugtet den private lønudvikling siden 2005, siger formand for Akademikerne, Lars Qvistgaard.

Han understreger, at det er ufint, at Finansministeriets udmelding bygger på en politisk motiveret regneøvelse, hvor sandhedsværdien fuldstændig afhænger af, hvilket år der er udgangspunkt for lønopgørelsen.

- Faktum er, at de offentligt ansatte gennem kriseårene har accepteret minimale lønstigninger, fordi alle i samfundet helt naturligt måtte tilpasse sig den ændrede økonomiske situation. At kalde det for en lønfest er utilstedeligt.

- Den økonomiske situation er vendt. Ved indgangen til de kommende overenskomstforhandlinger er krise vendt til økonomisk fremgang, og det skal de offentligt ansatte mærke gennem en fair lønudvikling og en arbejdstidsaftale, man kan stole på. Hverken mere eller mindre.

Læs mere hos Akademikerne

 

Udviklingen i privat- og statsansattes lønninger de seneste 5 år. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.graf_loen.jpg


 

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter