Når du skal i studiepraktik

​Skal du i ulønnet praktik eller i et projektorienteret forløb uden løn som led i din uddannelse, så husk at du kan få SU imens. 

Husk også, at du har ret til at modtage en såkaldt "erkendtlighed" af arbejdsgiveren på op til 3.000 kr. om måneden - uden at blive trukket i din SU. Forudsætningen er bl.a., at du ikke indgår i arbejdet i stedet for en færdiguddannet.

Det er dog frivilligt for arbejdsgiveren at  yde praktikanten en sådan anerkendelse, men det skader ikke, at du spørger.

Betingelserne for at få SU skal naturligvis være opfyldte, og du skal også kunne dokumentere de udgifter til praktikopholdet/projektforløbet, som arbejdsgiveren gerne må dække. Det kan være forsikringer, rejseomkostninger, telefon og husleje. 

Læs mere om reglerne for SU og ulønnede forløb

 

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter