Veterinærforlig 2: De nye bekendtgørelser er klar

Onsdag den 14. december træder nye bekendtgørelser for sundhedsrådgivning i kvæg- og svinebesætninger i kraft.

En af de væsentligste ændringer er, at bekendtgørelse om egenkontrol med dyrevelfærd ophører. I stedet for den audit, som dyrlægen hidtil har udført på landmandens egenkontrol, skal der nu løbende udarbejdes handleplaner for op til tre besætningsspecifikke indsatsområder for forbedringer af dyrevelfærd.

Derudover er der krav om øget fokus på rådgivning om smittebeskyttelse hos begge dyrarter. For kvæg er der yderligere ændringer bl.a. i form af afskaffelse af den obligatoriske undersøgelse af risikodyr i modul 2- besætninger. Disse undersøgelser bør nu tilpasses situationen i den enkelte besætning. Ligeledes vil der i kvægbesætninger ikke længere være krav om re-ordinering, hvis man registrerer medicinregnskabet i DMS. Desuden er der indført krav om opfølgning på de dyr, der er behandlet af landmanden siden sidste besøg.

For yderligere detaljer henvises til www.retsinformation.dk eller www.lovtidende.dk, da bekendtgørelserne ikke er tilgængelig andetsteds for nuværende.

Dyrlægeforeningen forventer, at Fødevarestyrelsen kommer med en opdateret udgave af vejledninger til de to bekendtgørelser inden længe.

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter