Nyt bredt fødevareforlig med gode hensigter

Fødevarestyrelsen skal fremover følge problemvirksomheder langt tættere. Til gengæld lempes kontrollen for de virksomheder, der er bedst til at følge reglerne. Det er de centrale elementer i det 4-årige fødevareforlig, som regeringen netop har indgået med alle Folketingets partier.
 
- Det er glædeligt med et helt enigt Folketing på fødevareområdet. Det skaber den bedste sikkerhed for forbrugere og producenter, at retning og ramme er kendt uafhængig af, hvilken regering vi måtte have, siger Carsten Jensen, formand for Den Danske Dyrlægeforening.

Han lægger vægt på, at det er specielt vigtigt, at der i Fødevareforliget skelnes mellem virksomheder, der kan og vil overholde regler, og dem, der ikke vil.

- Men det er samtidig vigtigt at advare mod ikke at skrue for meget ned for basiskontrollen. Det er gennem disse besøg, at de tilsynsførende danner sig det faglige grundlag for risikohåndteringen.

Carsten Jensen lægger vægt på, at opstartshjælpen til nye virksomheder - hvilket er en del af det nye fødevareforlig - vil hjælpe på forståelsen af regler og procedurer for god fødevaresikkerhed.

- Dyrlægeforeningen hylder kontrolprincipper med risiko- og behovsorienteret eftersyn, men det må ikke være på bekostning af fødevaresikkerheden. Svigt i fødevare-sikkerheden kan forekomme i hele kæden fra jord til bord, derfor er det ekstremt vigtigt, at nye virksomheder bliver klædt på til bedst muligt at være sit ansvar bevidst, siger Carsten Jensen.

Han er også tilfreds med, at der i forliget er fokus på at styrke faglighed og professionalisme hos Fødevarestyrelsens tilsynsførende.

- De ansatte i fødevarekontrollen skal være rustet til at løse kontrolopgaven. Professionalisme og ensartethed i kontrollen vil sætte rammen for det fremtidige arbejde. Det er en god retning, siger Carsten Jensen.

Læs forligsteksten her

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter