OK 18 spidser til

Overenskomstforhandlingerne i 2018 for offentligt ansatte handler om, hvorvidt offentligt ansatte efter krisens afslutning skal have samme positive lønudvikling som privatansatte. Dels som en tilsvarende procentuel lønfremgang. Dels som en sikkerhed for, at frokostpausen ikke spares væk, hvilket de facto ville betyde en 2,5 times længere arbejdsuge.

Innovationsminister Sophie Løhde vil forskyde balancen mellem privat- og offentligt ansatte. Ministerens udtalelser i pressen om, at hun har rykket sig voldsomt, er ikke til at genkende i forhandlingslokalet.

Svaret fra ADO og de øvrige organisationer kan være at varsle strejke. Organisationerne er netop nu ved at koordinere, hvilke medlemmer og hvilke arbejdspladser, der skal strejke. Alle organisationer - også ADO - arbejder for at kunne tilbyde medlemmerne et lån, så der ikke også skal betales skat af konfliktunderstøttelsen. Afdrag på lånet skal naturligvis modsvares af en tilsvarende kontingentnedsættelse.

Ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Ansatte Dyrlæger
Låneordningen medfører, at det skal præciseres i støtteforeningens vedtægter. Bestyrelsen i Støtteforeningen har derfor indkaldt til ekstraordinær generalforsamling fredag den. 16. marts 2108 kl. 13.30 i Huset Middelfart, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart, Danmark.

Læs mere 

 

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter