OK18: Det er ærgerligt, at LO ikke kunne se sig selv som en del af en samlet løsning

På det regionale område har LO-organisationerne indgået forlig med RLTN – Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Akademikerne og FTF er ikke en del af forliget – bl.a. fordi det ikke indeholder en eksplicitering af den betalte frokostpause som en overenskomstmæssig rettighed, hvilket netop er et af de tre hovedkrav, organisationerne er gået til forhandlingsbordet med.

Og det ærgrer Anne Marie Lassen-Nielsen, formand for Ansatte Dyrlægers Organisation og medlem af Akademikernes forhandlingsudvalg for den offentlige sektor, at LO er gået enegang.

- Det er bemærkelsesværdigt, at Dennis Christensen har ført LO den vej. At nogle af LO-organisationerne træder ud af fællesskabet og den opbyggede solidaritet er dybt beklageligt. Jeg håber, at der for den resterende gruppe på det regionale område bliver forhandlet et godt resultat. Håbet om en forhandlet løsning er uændret.

LO-forliget indeholder en samlet økonomisk ramme på 8,1 procent over tre år og generelle lønstigninger på 6,81 procent. Derudover er der indgået aftale om en ny reguleringsordning med afskaffelse af privatlønsværnet samt - sagen kerne - en passus om, at Danske Regioner ikke har intentioner om at pille ved den sikrede frokostpause. Akademikerne og FTF vil have den sikrede frokostpause skrevet ind i overenskomsten.

LO-organisationerne på det regionale område omfatter FOA, 3F, HK Kommunal, Socialpædagogerne samt Dansk Socialrådgiverforening.

 

 

 

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter