Offentligt ansatte må gerne ytre sig

Som ansat har du en pligt til at være loyal over for din arbejdsgiver. Og din arbejdsgiver har krav på, at du er loyal over for arbejdspladsen, og arbejdsgiveren må forvente, at du ikke foretager dig noget, som kan skade arbejdspladsen.

Loyalitetspligten er dog ikke til hinder for, at du offentligt kan udtale dig om de sagsområder, som du arbejder med. Du må gerne udtale dig kritisk, da loyalitetspligten ikke sætter din ytringsfrihed ud af kraft. Derfor må du gerne ytre sig i det offentlige rum, også inden du har talt med ledelsen. Det skal dog klart fremgå, at du udtaler dig som privatperson.

Justitsministeriet er for nylig udkommet med en ny opdateret vejledning, som skal skabe klarhed om rammerne for offentligt ansattes ytringsfrihed – både hos ansatte og ledere i det offentlige. Der er tale om en revideret udgave af ministeriets vejledning fra 2006.

Hent vejledningen her

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter