Omorganisering i Miljø- og Fødevareministeriet

Fra den 1. februar 2017 vil en ny organisation træde i kraft i Miljø- og Fødevareministeriet. Ministeriets seks institutioner vil fremover blive samlet i fire styrelser:

  • En ny Miljøstyrelse, der er en sammenlægning af den gamle Miljøstyrelse og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.
  • En ny Naturstyrelse, der er en sammenlægning af den gamle Naturstyrelse og Kystdirektoratet.
  • NaturErhvervstyrelsen, der skifter navn til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.
  • Og Fødevarestyrelsen, der ikke bliver direkte berørt af organisationsforandringen.

Med den nye organisering er der lagt vægt på, at de fire styrelser giver større klarhed omkring institutionernes primære formål og modtagergrupper.

Fremover vil der være én styrelse med fokus på naturen, én styrelse med fokus på miljøet i bred forstand, én styrelse med fokus på fødevarerne og én styrelse med et fokus på primærerhvervene landbrug og fiskeri. 

Læs mere hos Miljø- og Fødevareministeriet

 

 

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter