Optag på veterinærmedicin 2018

Tillykke til de 185 nye studerende, der er optaget på veterinærmedicin på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Igen i år har der været mange ansøgere - i alt har 688 unge søgt om at komme ind på uddannelsen, heraf 476 med veterinærmedicin som 1. prioritet. Sidste år var der 680, der søgte om optagelse.

Adgangskvotienten i år er 10,8 på kvote 1 og 10,4 på standby. Det er lidt højere end sidste år, hvor adgangskvotienten på kvote 1 var 10,6 og 10,3 på standby.

Fordelt på køn er der i år optaget 25 mænd og 160 kvinder på veterinærmedicin.

Læs mere om tal og fakta om søgning og optag på de videregående uddannelser 2018​

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter