PDA skifter navn til Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening

Dyrlægebranchen har udviklet sig fra dyrlægens personligt ejede klinik mod samarbejde i aktieselskaber og større virksomhedsdannelser. Fra årsskiftet 2015/2016 optog Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening (PDA) derfor virksomhedsmedlemmer.

Det nye navn: "Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening" skal signalere, at det med de seneste ændringer af foreningen er understreget, at alle virksomheder, der driver dyrlægevirksomhed i Danmark, og alle virksomheder ejet af dyrlæger kan optages som medlemmer i foreningen. Foreningens nye navn afspejler dette.

 

Den Danske Dyrlægeforening   |   Peter Bangs Vej 30   |   DK-2000 Frederiksberg   |   Tlf. 3871 0888   |   E-mail: ddd@ddd.dk   |   CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedIN Facebook