Positivt med mere kontrol, men ressourcerne skal stå mål med opgaven

DDD er positiv overfor yderligere kontrol af dyr til eksport, siger formand for Den Danske Dyrlægeforening Carsten Jensen.

- Det er vigtigt, at dyrevelfærden under transport er i orden. Kravene til belægning, strøelse, vand og fodring af dyrene, såvel som transportens indretning, transporttid og chaufførens kvalifikationer, skal overholdes for at sikre dyrene bedst muligt, siger formanden.

- Dyrlægeforeningen havde helst set en 100 %-indladningskontrol - det vil sige, at alle transporter kontrolleres. Men nu må det være op til transportbranchen og Fødevarestyrelsen i fællesskab at dokumentere forholdene. Hvis det øgede kontroltryk viser, at forholdene ikke er i orden, må næste skridt være en kontrol af alle transporter før afgang, siger Carsten Jensen.

DDD er samtidig positiv overfor, at aftalen lægger op til at give dyrlæger adgang til vejesedler og forbedrede rammer for kontrol med bl.a. arealkrav. Det ændrer dog ikke ved, at embedsdyrlægerne på samlesteder skal have mulighed for at vurdere dyrenes vægt og adgang til oplysninger om lastbilens areal og indvendig højde på alle etager for at kunne udføre kontrollen.

DDD er også positiv overfor, at aftalen giver embedsdyrlægerne mere tid til kontrolopgaven – i første omgang i tre måneder, men advarer imod, at man derefter går tilbage til status quo. Den tid, der er til rådighed i dag, står nemlig ikke mål med opgavernes omfang.

DDD har i november-december 2018 lavet en rundspørge blandt embedsdyrlæger om deres arbejdsbetingelser og opfattelse af kontrollen med dyr til eksport. De foreløbige resultater viser, at de dyrlæger, der udfører kontrollen, oplever, at der er for lidt tid til og uklarhed om kontrolopgaven. Det betyder ringere mulighed for at sanktionere, når der mistanke om overtrædelser af reglerne. Dyrlægerne svarer også, at der er for få kolleger at sparre med, og at arbejdsforholdene ved inspektionerne ved samlesteder og direkte eksporter kan forbedres.

Der er desuden blandt dyrlægerne meget lidt tillid til logbøgerne som kontrolforanstaltning. De oplever desværre ofte, at forholdene dokumenteret i logbøgerne ikke stemmer overens med virkeligheden, fx grisenes vægt og arealet på lastbilen. DDD håber, at man har tænkt over det i aftalen.

DDD er desuden bekymret over finansieringen af aftalen og må på det kraftigste opfordre til, at omprioritering af Miljø- og Fødevareministeriets midler til forøget kontrol med dyretransporter ikke må gå ud over andre kontrolområder. For at undgå dette havde en hel eller delvis gebyrfinansiering været en bedre løsning.

Undersøgelsen af embedsdyrlægernes arbejdsbetingelser vil blive offentliggjort i starten af 2019.

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter