Sådan udnytter du din indsigtsret

Du har krav på at vide, hvad din arbejdsgiver gemmer af oplysninger om dig.

Den nye EU-forordning om databeskyttelse har først og fremmest handlet om kunders og borgeres ret til indsigt og kontrol med deres data. Men den giver også dig som ansat nye rettigheder.

Fremover kan du kræve, at din arbejdsplads åbner din personalemappe for dig og fortæller, hvad den indeholder.

Databeskyttelsen handler om at minimere mængden af data til det absolut mest nødvendige. Derfor må din arbejdsgiver fx kun bede om de oplysninger, som arbejdspladsen har brug for i forbindelse med din ansættelse. Og arbejdspladsen skal have et legitimt formål med de oplysninger, som bliver gemt.

Det er "retten til at blive glemt", der er det principielle omdrejningspunkt. Som ansat har du derfor krav på at få rettet eller slettet informationer, som ikke er korrekte. Arbejdsgiveren har også pligt til at slette data om dig, der ikke længere er relevante.

Der er ikke formelle krav til, hvordan du skal bede om indsigt i dine personoplysninger. Du kan bare kontakte din arbejdsgiver. Men er der et dårligt samarbejdsklima, eller kører der fx en sag om dig i virksomheden, er det en god idé at inddrage din tillidsrepræsentant.

Persondataforordningen rummer desuden skærpede krav til, hvornår arbejdsgiveren må behandle følsomme oplysninger som helbredsdata, seksuel orientering, etnisk baggrund, religion, straffe og tilhørsforhold til en fagforening osv.

Du skal som ansat sige aktivt ja til, at din arbejdsplads bringer et foto af dig på hjemmesiden eller offentliggør dit private telefonnummer.

Din arbejdsgiver skal informere dig om muligheden for at klage til Datatilsynet, hvis du er uenig i den måde, dine persondata behandles på - fx hvis en anmodning om indsigt ikke efterleves.

Sådan udnytter du din indsigtsret
Der er ikke formelle krav til, hvordan du skal bede om indsigt i dine personoplysninger. Du kan bare kontakte din arbejdsgiver. Men er der et dårligt samarbejdsklima, eller kører der fx en sag om dig i virksomheden, kan det være en god idé at inddrage din tillidsrepræsentant.

Din arbejdsgiver skal informere dig om muligheden for at klage til Datatilsynet, hvis du er uenig i den måde, dine persondata behandles på – fx hvis en anmodning om indsigt ikke efterleves.

Læs mere hos Datatilsynet

 

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter