Sammenholdet gav resultat

Hen over Bededags-weekenden lykkedes det efter mange måneders forhandlinger at opnå et resultat for først det kommunale område, dernæst det samlede regionale område og sidst for det statslige område.

De nye aftaler for alle offentligt ansatte er endnu ikke gransket i detaljer, men det ligger fast, at der er en lønramme på 8,1 pct., heraf mellem 6,1 og 6,8 pct. til egentlige lønstigninger, at privatlønsværnet afskaffes, og at den betalte spisepause bliver en overenskomstsikret ret. Arbejdstidsreglerne for lærerne kulegraves af en kommission frem til 2021.

- Jeg er tilfreds med resultatet. Det har været en meget lang proces, hvor det har vist sig, at det virker at stå sammen. Der skal lyde en stor tak for opbakningen. Ved at stå sammen, dels i foreningerne, dels mellem foreningerne, dels mellem hovedorganisationerne, skaber vi grundlaget for et godt og velfungerende arbejdsmarked – den danske model i funktion til gavn for det danske samfund, siger Anne Marie Lassen-Nielsen, formand for Ansatte Dyrlægers Organisation. 

Der foregår organisationsforhandlinger frem til 18. maj, og først herefter aftaler Akademikerne den endelige afstemningsmåde og -procedure for de enkelte organisationer.

Alle berørte medlemmer modtager en mail fra ADO med orientering om relevante detaljer i overenskomstforliget på de tre ansættelsesområder.

Se forligene her

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter