Samtidighedsferie - nyt ord i ny ferielov

​Der blev vedtaget en ny ferielov den 24. maj med virkning fra den 1. september 2020. Men der er enkelte dele, som allerede træder i kraft 1. januar næste år.

De kendte termer fra den nuværende ferielov er ændret i den nye ferielov.

Ferieåret, som i øjeblikket er den periode, vi afholder ferie i, vil fremover være optjeningsperioden, der går fra 1. september til 31. august.

Ferieafholdelsesperioden bliver forlænget med 4 måneder, således at ferien kan afholdes fra 1. september til 31. december det følgende år.

Pr. 1. januar 2019 sker der følgende:

Den ferie, du optjener i perioden fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 samt evt. overført ferie fra tidligere ferieår

  • kan afholdes i perioden 1. maj 2020 - 31. august 2020.
  • kan varsles afholdt inden 30. september efter de gamle regler.
  • kan overføres til det første ferieafholdelsesår (1. september 2020 - 31. december 2021) og afholdes efter de nye regler.
  • optjent betalt ferie ud over 4 uger kan du anmode om at få udbetalt 1. september 2020.
 Læs mere om ændringerne i den nye ferielov

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter