ADO-møder: Lønudfordring i klinisk praksis

​ADO har nu holdt tre møder med medlemmerne ansat i klinisk praksis. Baggrunden er den situation, der er opstået efter et flertal af de ansatte dyrlæger to gange i træk stemte nej til en ny overenskomst mellem ADO og DA.

Der var god deltagelse på de tre møder, og de fremmødte medlemmer viste stort engagement både for deres egen situation og for deres arbejdspladser. Møderne viste, at det for ansatte dyrlæger er vigtigt, at arbejdsliv og fritid hænger sammen. Det er derfor vigtigt selv at kunne råde over optjent afspadsering.

Møderne viste også, at de ansatte dyrlæger er stærkt utilfredse med lønnen i klinisk praksis. Der er stadig lang vej til en løn, der svarer til lønnen i sammenlignelige stillinger. Arbejdsgiverbetalt pension nævnes som et andet vigtigt element.

Der var på møderne en del usikkerhed om fortolkningen af indholdet og kritik af den kommunikation, der har været om aftalen. Møderne viste endvidere, at medlemmerne godt kan se værdien af, at der i overenskomsten fremgår rettigheder, der særligt tilgodeser medlemmer.

ADOs bestyrelse vil nu arbejde videre med de fremsatte ønsker og tilbagemeldinger, herunder et spørgeskema, så alle ansatte i klinisk praksis får mulighed for at give deres mening til kende, inden ADO genoptager forhandlingerne med DA.

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter