Statens sygefravær falder - men ikke på de udflyttede arbejdspladser

Mens det samlede sygefravær på de statslige arbejdspladser i 2016 faldt en smule, er der ifølge Ugebrevet A4 sket en markant stigning i sygefraværet hos de udflyttede, statslige instanser. Eksempelvis topper de ansatte i Statens Administration, som er flyttet til Hjørring, listen med 19,1 sygedage i gennemsnit. Det koster arbejdstimer og produktivitet, mener eksperter.

Sygefraværet fremgår af en opgørelse, foretaget af Moderniseringsstyrelsen for Ugebrevet A4. Opgørelsen viser, at alle udflyttede instanser med flere end 100 årsværk har oplevet en stigning i sygefraværet - undtaget er NaturErhvervsstyrelsen (nu Landbrugs- og Fiskeristyrelsen), som har oplevet et mindre fald.

Den udvikling skal ses i forhold til, at det samlede sygefravær i staten fra 2015 til 2016 faldt fra 8,7 til 8,4 dage. Samlet set har de pågældende instanser i 2016 tabt 31.445 arbejdstimer i forhold til 2015. 

Læs mere hos Ugebrevet A4 

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter