Statsansatte: Næste skridt er konflikt

De statsansatte har i dag udsendt varsel om en storkonflikt. Hvis ikke der findes en løsning inden 4. april, er konflikten en realitet.

85 dyrlæger på det statslige område er udtaget til konflikt, herunder de tilsynsførende dyrlæger fra Fødevarestyrelsens kontrolenheder VeterinærNord og VeterinærSyd - og hvis konflikten bliver en realitet, betyder det bl.a., at de nødvendige eksporttilsyn af grisetransporter ud af landet stopper øjeblikkeligt. I Landbrugsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen er der også dyrlæger, der er udtaget til konflikt.

Alle fagforeninger under Akademikerne har i fællesskab besluttet, hvilke medlemmer der er omfattet af en eventuel konflikt. Der er en lige fordeling mellem fagforeningerne, og alle bidrager med 10-15 pct. af medlemmerne. Samlet set er 6.000 statsansatte udtaget til konflikt.

Hvis du tilhører en af de medlemsgrupper, der bliver omfattet af konflikt, vil du blive kontaktet af Ansatte Dyrlægers Organisation. Du er udtaget på baggrund af de medlemsoplysninger, der er registreret i DDDs medlemssystem.  

Derfor er vi klar til konflikt om løn, spisepause og aftalte vilkår for alle
ADO og de øvrige fagforeninger har arbejdet benhårdt på at få Finansministeriet til at imødekomme fagforeningernes centrale krav: At sikre medlemmernes realløn og få arbejdsgiverne til at anerkende retten til betalt spisepause.

Men Finansministeriet vil ikke give lønstigninger, der opvejer prisudviklingen, hvilket reelt vil gøre offentligt ansatte fattigere og fattigere. Finansministeriet forbeholder sig ret til at fjerne den betalte frokostpause og dermed med et snuptag sætte arbejdstiden op med 2½ time om ugen.

Det kan vi ikke være med til. Vi har sagt nej, fordi:

  • Krisen er forbi. Vi har allerede i tre omgange – ved overenskomsterne i 2011, 2013 og 2015 – taget medansvar og holdt for lønmæssigt samtidig med, at vi har oplevet et stigende arbejdspres og besparelser.
  • Den økonomiske fremgang skal også kunne mærkes blandt dem, der arbejder i det offentlige.
  • Den betalte spisepause er en overenskomstrettighed, der ikke kan røres ved! Hvis arbejdsgiverne ønsker ændringer i vores vilkår, må de tage det op ved overenskomstbordet.
  • Vi vil have sikkerhed for, at arbejdstiden på 37 timer ugentligt består.

Hvad sker der frem til den 4. april?
Forligsinstitutionen kan udsætte en varslet konflikt to gange – begge gange i 14 dage. Derefter afgør parterne hver især, om de vil respektere en eventuel mæglingsskitse fra forligsmanden, eller de vil iværksætte konflikten.

De nuværende overenskomstaftaler udløber 1. april, men på grund af påsken kan en eventuel konflikt tidligst træde i kraft fra den 4. april.

Læs mere hos Akademikerne

På det statslige område er følgende arbejdspladser udpeget til konflikt af Akademikerne. DDD har medlemmer beskæftiget på en række af disse arbejdspladser. De berørte medlemmer får direkte besked.

Socialstyrelsen
Danmarks Meteorologiske institut
Erhvervsstyrelsen 
Finansministeriet, Departementet 
Statens Administration
Statens IT
Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen  Justitsministeriet, Departementet, Lovafdelingen
Sø- og Handelsretten
Københavns Byret
Kirkeministeriet, Departementet
Helsingør Stift
Landbrugsstyrelsen
Fødevarestyrelsen VeterinærNord
Fødevarestyrelsen VeterinærSyd
SKAT, Vurdering, Udvikling og Stab
SKAT, Erhverv, Erhvervsprocesser
SKAT, Person, Personprocesser
Sundhedsstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Vejdirektoratet
Bygningsstyrelsen
Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, Færdselsstyrelsen
Banedanmark
Udenrigsministeriet, Departementet, Center for Borgerservice og Kommunikation
Københavns Professionshøjskole
UC Syd
Studenterrådgivningen
Undervisningsministeriet, Departementet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Styrelsen for IT og Læring
Rysensteen Gymnasium
Øregård Gymnasium
Gammel Hellerup Gymnasium
Aurehøj Gymnasium
Herlufsholm Skole og Kostskole
Ordrup Gymnasium
Rungsted Gymnasium
Falkonergården Gymnasium og HF-Kursus
Odense Katedralskole
Sct. Knuds Gymnasium
Aarhus Katedralskole
Egaa Gymnasium
HF & VUC Fyn
Aalborghus Gymnasium
Hasseris Gymnasium
Roskilde Katedralskole
Sorø Akademis Skole
Rødkilde Gymnasium
Niels Brock

 

Siden opdateret 6. marts 2018 

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter