Statsansatte afbryder samarbejde med Sophie Løhde

De faglige organisationer under CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg), herunder Akademikerne, mødtes tirsdag den 20. december med den nye minister for offentlig innovation, Sophie Løhde.

Formålet var at drøfte god arbejdsgiveradfærd eller måske nærmere manglen på samme - for de statsansatte oplever, at staten som arbejdsgiver trin for trin forringer vilkårene for medarbejderne og undgår samarbejde med organisationerne.

Mødet med Sophie Løhde blev i en pressemeddelelse fra Finansministeriet kaldt "et hilse på møde". CFU mener, at det var et krisemøde og skriver i et åbent brev til ministeren:

"It takes two to tango", og vi er trætte af at fremstå som nyttige idioter, der kæmper for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og det lokale samarbejde, samtidig med at vores ledelser stjæler vores fridage og begrænser vores muligheder for at agere som faglige organisationer.

Nok er nok!

CFU har nu valgt at afbryde samarbejdet om tre projekter med staten.

Anne Marie Lassen-Nielsen, formand for Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO) udtaler:

- ADO ser med stor beklagelse på ministerens manglende forståelse for det "råstof", der driver udvikling, produktivitet og innovation frem i det danske samfund. Vi bakker helt og fuldt op om CFUs beslutning om at stoppe samarbejde på de igangværende projekter.

Læs det åbne brev hos Akademikerne

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter