Statsansatte dyrlæger i mulig konflikt: Hvad er konsekvenserne?

Der er varslet strejke for Fødevarestyrelsens dyrlæger ansat i VeterinærSyd og VeterinærNord. De tilsynsførende dyrlæger i veterinærenhederne udfører en række vigtige opgaver som velfærds- og sundhedskontrol i husdyrbesætninger samt kontrol med veterinære lægemidler i husdyrbesætninger og hos praktiserende dyrlæger.

En meget væsentlig opgave er kontrol med levende dyr til eksport. Alle dyr, der sendes ud af landet, skal synes af en dyrlæge senest 24 timer før afsendelse. Dette arbejde stopper, og effekten vil være mærkbar – Danmark eksporterer årligt 14.5 millioner svin, primært smågrise.

Dyrlægerne er også en del af det veterinære beredskab, og her kan det blive nødvendigt med et nødberedskab. Et sådan etableres ved, at arbejdsgiveren, Fødevarestyrelsen, retter henvendelse til den ansvarlige hovedorganisation AC (Akademikerne).

Udover dyrlægerne i veterinærenhederne er dyrlæger i Landbrugsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen udtaget til strejke.

Strejken kan træde i kraft 4. april, men Forligsmanden kan herefter udsætte strejken i to gange 14 dage. Hvis dette sker, kan den tidligst gå i gang 4. maj. Strejken er kun varslet for VeterinærSyd og VeterinærNord i henholdsvis Vejen og Herning, men ikke for VeterinærØst, der dækker Sjælland og Fyn.

Innovationsminister Sophie Løhde meddelte på et pressemøde 7. marts, at Finansministeriet vil varsle lockout fra 10. april. Ministeriet har endnu ikke sendt varslet til organisationerne. Det faktiske omfang er derfor usikkert. Det kan af pressemødet og hjemmesider udledes, at stort set alle øvrige statsansatte vil blive ramt. Tjenestemænd og chefer kan imidlertid ikke sendes i konflikt, og det fremgår, at yderligere 11 % af medarbejderne i Miljø- og Fødevareministeriet vil blive undtaget fra lockout.

Oplysningerne opdateres her, når vi modtager lockoutvarslerne.

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter