Statsansatte fastholder skarp linje

CFU, Centralorganisationernes Fællesudvalg, der repræsenterer 180.000 ansatte i staten, holdt mandag den 3. april møde med 52 faglige organisationer på det statslige område. Fra Dyrlægeforeningen deltog Anne Marie Lassen-Nielsen, formand for ADO og medlem af forhandlings-udvalget for den offentlige sektor på vegne af De5.

På mødet drøftede organisationerne den nuværende og fremtidige samarbejdssituation med Moderniseringsstyrelsen, som CFU tidligere på året afbrød samarbejdet med på en række områder.

De statslige medarbejdere er motiverede for at bidrage til at skabe en god og effektiv offentlig sektor til gavn for borgerne, men Moderniseringsstyrelsens nuværende linje truer med at underminere den danske model og det danske velfærdssystem, ved at erstatte traditionen for samarbejde med snæver regnearksbaseret ledelsesret.

Talen er klar. Hvis de statsligt ansatte skal genoptage samarbejdet med Moderniseringsstyrelsen, kræver det, at:

  • Ministeren anerkender, at hun også er minister for de ansatte i staten
  • Det lokale samarbejde, som parterne i fællesskab har skabt rammerne for, ikke må bremses af ensidige centrale instrukser fra Moderniseringsstyrelsen
  • Ændringer i medlemmernes vilkår forhandles og drøftes med organisationerne
  • Moderniseringsstyrelsen ændrer adfærd i sin rådgivning af de statslige institutioner. Den nuværende snævre juridiske fortolkning af hvad arbejdsgiveren har ret til, skal erstattes af en rådgivning, der har fokus på, hvad der er godt for arbejdspladsen. 

Det betyder fremadrettet, at indgribende ændringer i ansættelsesforhold adresseres ved forhandlingsbordet.

Det er CFUs bekymring, at Moderniseringsstyrelsens nuværende linje kan komme til at overskygge andre væsentlige dagsordener ved overenskomstforhandlingerne i 2018 og gøre det vanskeligt for parterne at skabe løsninger sammen.

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter