Stort arbejdspres får flest til at bukke under for stress

En ny analyse af akademikernes arbejdsmiljø og stress viser, at arbejdspres har den største påvirkning på stressniveauet. Jo større arbejdspres, jo større er risikoen for, at man går ned med stress. Det er er særligt balancen mellem privatlivet og arbejdslivet, som har indflydelse på, om en person går ned med stress.

Undersøgelsen viser også, hvor stor betydning organisationens syn på stress har. Mere præcist betyder det, at hvis der i organisationen er en holdning til, at stress er den enkeltes eget problem, stiger stressniveauet ganske betragteligt.

- Det er på tide, at langt flere arbejdspladser begynder at lave organisatoriske forebyggelsestiltag for at komme stressen til livs. Det duer ikke at lægge alt ansvaret på den enkeltes skuldre, og se stressen som uafhængig af de arbejdsvilkår og rammer, man arbejder under, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Han understreger, at hvis stresskurven skal knækkes, skal alle arbejdspladser i gang med at se på, hvor og hvordan der kan sættes ind for at undgå stressfaktorer i det daglige arbejde.

- Helt konkret ved at starte med at se på, om der er den nødvendige klarhed over opgaver og prioriteringer, men også ved at iværksætte tiltag, der sikrer, at alle på arbejdspladsen ved, hvad de skal gøre for at forebygge stress.

Analysen viser også, at en vigtig faktor for det psykiske arbejdsmiljø er de sociale relationer. Det er relationer til både kollegaer og nærmeste leder. Jo bedre de sociale relationer er, jo mindre er sandsynligheden for at blive stresset. Dette understreger vigtigheden af at fokusere på kollektive forebyggelsestiltag frem for at individualisere problemerne.

Rapporten Psykisk arbejdsmiljø og stress er gennemført af IDA på baggrund af Akademikernes undersøgelse om psykisk arbejdsmiljø, hvor 28.000 akademikere har svaret på et omfattende spørgeskema. Analyserne er gennemført i marts 2018.

 

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter