Stort flertal af ADOs medlemmer stemte igen nej til ny overenskomst

De ansatte dyrlæger i klinisk praksis har for anden gang i træk stemt nej til udspillet til en ny overenskomst imellem Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO) og Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening (DA).

Mens DAs medlemmer stemte for den nye overenskomst, forkastede de ansatte dyrlæger det genforhandlede udspil med 184 nej-stemmer. Overenskomsten blev genforhandlet efter, at et flertal af de ansatte dyrlæger i juni stemte nej til det første forhandlingsudkast.

Afstemningsresultat 

ADO
Nej 184
Ja 128
Blank stemme 10

Stemmeprocent: 49,7%

DA
Ja 166
Nej 21
Blank stemme 6

106 virksomheder har deltaget
Stemmeprocent: 20,4%- Der er ikke opbakning til det forhandlede resultat, hvilket er meget beklageligt, da vi mener, at det indeholder flere fremskridt i ansættelsesforholdene for klinisk ansatte, siger Anne Marie Lassen-Nielsen, formand for ADO.

Hun lægger vægt på, at der som en konsekvens af nej'et ikke kommer de lønstigninger, der var en del af aftalen.

- Det er stærkt bekymrende, da de ansatte i klinisk praksis ikke får del i den samme positive lønudvikling, som det øvrige arbejdsmarked oplever. Hvad kommer det til at betyde for den enkelte? Og vil det måske på sigt få dyrlæger til at fravælge dette arbejdsfelt, spørger Anne Marie Lassen-Nielsen.

Skuffede arbejdsgivere
- DA vil naturligvis beklage, at en rigtig god overenskomst blev stemt ned for anden gang, siger DAs formand, Jacob Kjær Larsen. 

Han understreger, at resultatet betyder, at den eksisterende aftale forsætter, indtil parterne har nået et enigt resultat.

- En fortsættelsesoverenskomst er, som ordet beskriver, en videreførelse af den nuværende overenskomst. Den har ikke indbygget flere lønstigninger, men stadig er resten af indholdet gældende. Hos DA stemte et klart flertal af medlemmerne for aftalen. Det er derfor mit håb, at ADO nu får talt med sine medlemmer for at komme til bunds i, hvad der er grunden til, at medlemmerne ikke kan acceptere det forslag, der var lagt frem til afstemning, siger Jacob Kjær Larsen.

Gå-hjem-møder om overenskomsten
Anne Marie Lassen-Nielsen opfordrer ADOs medlemmer til at deltage i tre gå-hjem møder, som ADO holder i den kommende tid for dyrlæger ansat i klinisk praksis.

- Det er vigtigt for medlemsdemokratiet, at vi får en åben debat om, hvilke udfordringer der er i de nuværende ansættelsesforhold, og hvilke ønske der er til næste gang, vi forhandler. Kom og giv din mening til kende, siger Anne Marie Lassen-Nielsen.

Møderne afholdes tre steder i landet og begynder kl. 18.30 - med ankomst fra kl. 18, hvor du kan få stillet sulten og tørsten.

Mandag den 20. august i Torvehallerne, Vejle. Tilmelding - klik her

Onsdag den 29. august på Scandic Hotel i Roskilde. Tilmelding - klik her

Onsdag den 5. september på Scandic Hotel i Aalborg. Tilmelding - klik her

Hvad betyder et nej til overenskomsten?

Løn: Du er ikke garanteret en bestemt stigning af grundlønnen efter overenskomsten.

Konkurrenceklausuler: Vi er i gang med at undersøge, hvilke konsekvenser det vil få, at den hidtidige overenskomst fortsætter. Indtil spørgsmålet er afklaret, anbefales det alle parter at fortsætte som hidtil.

Barselsordningen: Ordningen fortsætter, som den er beskrevet i den gamle overenskomst og gælder uanset medlemskab af DDD. 

I forhold til hvornår overenskomstforhandlingerne kan genoptages, afhænger af parterne./PR
 


Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter