Stort internationalt videns- og forskningscenter om antibiotikaresistens til Danmark

Torsdag underskrev sundhedsminister Ellen Trane Nørby en aftale, der skal gøre Danmark til centrum for et nyt internationalt forsknings- og videnscenter om antibiotikaresistens.

- Det er både en fantastisk mulighed for og anerkendelse af Danmark, at vi nu får et internationalt antibiotikacenter. Det understreger vores indsats for korrekt og begrænset antibiotikaanvendelse, siger formand for Den Danske Dyrlægeforening Carsten Jensen.

- I det daglige bliver danske landmænd og dyrlæger udfordret på, om vi anvender for meget antibiotika og på den korrekte måde. Men i forhold til andre lande bruger vi meget mindre, siger formanden.

- Det er desuden en kendt sag, at vi har et meget begrænset forbrug af kritisk vigtige antibiotika. Endelig er vore behandlingsvejledninger for de forskellige dyrearter, svin, kvæg, heste og familiedyr udarbejdet med fokus på at minimere resistensudvikling og overførsel til mennesker.

- Det årelange samarbejde mellem dyrlæger og læger inden for one health-området giver nu resultat i en ny international platform, hvor danske værdier kan udbredes til hele verden. Det er glædeligt for os alle, siger formand Carsten Jensen.

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet vil de nu begynde de nærmere drøftelser om at etablere det internationale One Health AMR videns- og forskningscenter i Danmark. Det vil ske i samarbejde med Verdensbanken og CGIAR System Organization.

The International Centre for Interdisciplinary Solutions on AMR forventes at blive etableret som et selvstændigt videns- og forskningscenter i Danmark. Centeret skal dannes gennem partnerskaber med ledende danske forskningsinstitutioner, de internationale institutioner og relevante organisationer.

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter