Stramninger skal afløses af andre muligheder

Torsdag den 2. marts inviterede MRSA-ekspertgruppen til høring om MRSA. Målet med høringen var at komme i dialog med relevante interessenter for derved at sikre, at alle faglige synspunkter om muligt inddrages i MRSA-ekspertgruppens arbejde. 

Høringen sluttede med en livlig debat, hvor der bl.a. blev spurgt til, hvor svineproduktionen er på vej hen, og om det overhovedet vil være lovligt at behandle grisene i fremtiden? 

Dette spørgsmål mener Den Danske Dyrlægeforening, er yderst relevant, da der fra politisk hold igen er indført markante stramninger på brugen af antibiotika: Behandlinger med colistin skal nu tælle med en faktor 10 i Gult kort-regnskabet, ligesom grænsen for Gult kort sænkes yderligere. 

Colistinforbruget er rigtig nok steget, siden Gult kort-faktoren for tetracyklin blev hævet, men forbruget er stadig lavt. Den Danske Dyrlægeforening er bekymret for, om vi er derhenne, hvor dyrlægernes muligheder for valg af medicin til grisene er så begrænset, at det kompromitterer dyrevelfærden.

- Dyrlægestanden er bevidst om sit ansvar i brugen af antibiotika. Enhver brug af antimikrobielle stoffer bidrager til udvikling af antibiotikaresistens, og det er et yderst alvorligt emne, der ikke skal negligeres. Men der skal arbejdes på nye vinkler, siger DDDs formand Carsten Jensen og understreger, at skruen er strammet meget på restriktioner i forhold til antibiotikaforbrug til svin.

- Vi håber, at MRSA-ekspertgruppen lytter til, at restriktiv antibiotikaforbrug ikke må gå ud over dyrenes velfærd. Vores holdning til antibiotika er fortsat, at man skal bruge "så lidt som muligt og så meget som nødvendigt". Vi efterlyser alternativer og andre muligheder – og vi afventer derfor i spænding, resultaterne af ekspertgruppens arbejde.

Dyrlægeforeningen undrer sig dog over, at Fødevareministeren allerede har iværksat to tiltag med henblik på at mindske forekomsten af MRSA i svineproduktionen – således skal mulighed for desinfektion i svinestalden, mens der er dyr til stede, undersøges, og det skal vurderes, om det er muligt at lave MRSA-rene linjer, begyndende med avlstoppen.

- Man kan stille det spørgsmål, hvorfor ministeren ikke vil lade MRSA-ekspertgruppen gøre sit arbejde færdigt, inden der iværksættes nye tiltag?, siger Carsten Jensen.


MRSA-ekspertgruppen blev nedsat i august 2014 af den daværende fødevareminister og sundhedsminister, og fremlagde i december 2014 sin risikovurdering om MRSA. Ekspertgruppen skal i 2017 med udgangspunkt i risikovurderingen fra 2014 vurdere initiativerne i "Handlingsplan for husdyr-MRSA" bl.a. ved at inddrage den nyeste viden, herunder screeningsresultater og indikationer fra igangværende forskning. Derudover skal de tage stilling til, om der er grundlag for at justere indsatsen for bekæmpelse af husdyr-MRSA.Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter